Praktijk voor stottertherapie
Iris Puttemans
Grondwetlaan 120-122
9040 Sint-Amandsberg/Gent

09 251 83 43
irisputtemans@hotmail.com


Opleiding therapeut
-opleiding specialisatie stottertherapie (CIOOS,1994)
-gegradueerde logopedie

Soort praktijk:
-prive praktijk

Indicatie voor onderzoek en behandeling:
-onder meer stotteren bij kleuters, kinderen, adolescenten en volwassenen

Werkwijze:
-sociaal cognitieve gedragstherapie bij stotteren
-individuele behandeling
-ouderbegeleiding en geheel of gedeeltelijke deelname aan de behandeling
-begeleiding omgeving (school, partner,e.a.)

Behandelingsschema:
-1 of 2 x per week 30 minuten
-1 x 60 minuten bij adolescenten en volwassenen

Aanmelding:
-boodschap inspreken op het antwoordapparaat
-telefonisch tijdens de werkuren
-per e-mail

Overige informatie:
-lidmaatschap bij de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten VVL


© 2016 CIOOS vzw

top