Helyngo
Lyn Geniets
Bist 83A
2610 Wilrijk
0499 31 97 54
lyn@helyngo.be


Opleiding therapeut:
-opleiding specialisatie stottertherapie (CIOOS, 2016)
-bachelor in de logopedie (Lessius, 2010)

Soort praktijk:
-groepspraktijk

Indicatie voor onderzoek en behandeling:
-stotteren bij kleuters (1-6 jaar), kinderen (7-12 jaar), pubers (13-16 jaar), adolescenten en volwassenen (ouder dan 16 jaar)

Werkwijze:
-sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren
-individuele behandeling
-oudercursus en deelname aan behandeling
-begeleiding van de omgeving

Behandelingsschema:
-1 of 2 x per week 30 minuten
-1 x 1 uur per week bij tieners en volwassenen

Aanmelding:
-telefonisch
-per e-mail

Overige informatie:
-permanente vorming
-lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten VVL

© 2016 CIOOS vzw

top